ANNIVERSARY 22 YEARS

บทเรียน

BACK

การเรียนรู้ออนไลน์ 
จุดประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ออนไลน์
 
 • 1-ต้องการให้เป็นศูนย์ที่ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง ระบบสารสนเทศ ครบวงจร ทั้งทางเรื่องของการเลือกใช้โปรแกรมเฉพาะงาน ,การจัดทำเวบไซด์ ,การจัดซื้ออุปกรณ์ไอที ,การขายสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยอินเตอร์เน็ต หรือเครื่องมือด้านไอที ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน ทั้งเสียเงินและไม่เสียเงิน
 • 2-เป็นศูนย์ที่ให้ความรู้ในเรื่องการบริหารงาน การจัดทำแผนธุรกิจ และ การจัดเตรียมธรุกิจ ให้เป็นธุรกิจแฟรนไชส์
 • 3-ต้องการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งผู้อบรบ และผู้เข้าร่วมอบรบ  อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเวลาและ ทำใ้ห้การอบรบเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา  ไม่จำกัดวัน เวลา และสถานที่อบรบ
 • 4-ก่อให้เกิดแนวคิด หรือแรงบันดาลใจ ให้ผู้ประกอบการมีความคิด ที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาองค์กรของตัวเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการดำเนินการ
 
 
ข้อดี และ ข้อจำกัด
 • -จะต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ และมีอินเตอร์เน็ต
 • -อาจมีปัญหาในเรื่องสัญญาณ
 • -สามารถจัดอบรบได้แบบตัวต่อตัว
 • -การอบรบไม่จำกัดเวลา และสถานที่ 
 • -ต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ
 
วิทยากรของศูนย์
 • -วิทยากรเป็นที่ปรึกษา ในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  ทั้งหลักสูตร Apec-IBIZ และ นักวินิจฉัย SHINDAN  และ ยังมีวุฒิบัตร ,ประกาศนียบัตร  ทางด้านการเขียนแผนธุรกิจ ,การทำเวบไซด์ ,การทำธุรกิจแฟรนไชส์ 
 • -หลักสูตรต่างๆ
 • เกี่ยวกับเวบไซด์

  รัหส Web002    ราคา 1500-    
  การอบรบ เรื่องการทำเวบไซด์แบบง่ายๆ
  -การทำเวบ เค้าทำกันอย่างไร ต้องไปเรียนเขียนโปรแกรมหรือไม่ เอาข้อมูลขึ้นเวบยากมั๊ย จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเวบไซด์ได้อย่างไร อยากทำเวบได้ในเวลา 10 นาทีหรือไม่
  -เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีความรู้ระดับ ปานกลางในการเล่นอินเตอร์เน็ต เคยผ่านการเล่นเน็ตมาบ้างแล้ว อย่างน้อยก็ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกอาทิตย์
  web001    ราคา 500-    
  การตั้งชื่อเวบไซด์อย่างไรให้โดนใจ โดนธุรกิจ
  -ตั้งชื่ออย่างไร ให้ตนจำได้ , ตั้งอย่างไรให้สื่อความหมายกับธุรกิจเราได้ ,ตั้งอย่างไรให้คนเข้าเวบเราได้ง่ายๆ และทำอย่างไรให้เวบเราติดอันดับใน search engine ,ทำอย่างไรให้คนรู้จักเวบเรา
  -เหมาะสำหรับคนที่เล่นเวบไซด์ หรือ เล่นอินเตอร์เน็ต ที่มีความชำนาญแล้ว และต้องการมีเวบไซด์ของตัวเอง
  web003    ราคา 1500-    
  การใช้ของฟรี ให้มีประสิทธิภาพ
  -การใช้เวบไซด์ hotmail , yahoo ให้มีประสิทธิภาพ ช่วยงานได้อย่างเต็มที่ เป็นอย่างไร มีอะไรที่เรายังไม่ได้เข้าไปใช้งานอีก , hotmail yahoo ใข้งานได้แค่ส่งเมล จริงหรือไม่ ???
  -เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มใช้อีเมล เริ่มเข้ามาใช้งานอินเตอร์เน็ต


  เกี่ยวกับระบบโปรแกรมเฉพาะงาน

  APP001    ราคา 1500-    
  แนวทางในการเลือกใช้ระบบสารสนเทศในองค์กร
  -การนำสารสนเทศมาใช้ในองค์กร จำเป็นต้องพิจารณา ปัจจัย ต่างๆ คือ เรื่องเครื่องและอุปกรณ์ (hardware) , โปรแกรมระบบงาน(software) ,ข้อมูล (dataware) ,คน (people) , เงินลงทุน (money) ทั้งหมดเป็น 5 ปัจจัย ที่ต้องคำนึงถึง ท่านคิดว่าท่านมองครบทั้ง 5 ด้านแล้วเหรอยัง
  -เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าของกิจการ SME ที่ต้องการพัฒนาระบบงานสารสนเทศในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
  APP002    ราคา 1500-   
  ระบบงานธุรกิจเบี้องต้น ที่จำเป็นต้องใช้ในองค์กร
  -ระบบงานขั้นพื้นฐานที่ควรจะมีใช้งานในออฟฟิศ เช่น ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (crm) ,ระบบรายได้-ค่าใช้จ่าย ,ระบบออกบิล ,ระบบใบเสนอราคา ฯ ท่านยังใช้ excel หรือ word อยู่เหรอเปล่า 
  -เหมาะสมกับบริษัท/ห้าง/ร้าน ที่ยังไม่มีการใช้งานระบบในองค์กร
  APP003 ราคา 1500-
  การนำซอฟต์แวร์ไปใช้กับธุรกิจ ต่างๆ ของแต่ละองค์กร 
  ( ) ระบบร้านอาหาร              ( ) ระบบรับเหมาก่อสร้าง 
  ( ) ระบบงานศูนย์บริการ         ( ) ระบบงานค้าปลีก
  ( ) ระบบคลินิก/โรงพยาบาล    ( ) ระบบเช่าซื้อ
  ( ) อื่น ๆ โปรดระบุ ……………………………….. 
  -เพื่อการศึกษา และเรียนรู้การนำระบบงานต่างๆ ไปใช้งานให้ได้ผล มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่าสำหรับองค์กร

  เกี่ยวกับธุรกิจ 

  Bus001    ราคา 1500-   
  การเขียนแผนธุรกิจ
  -การมีแผนธุรกิจ เปรียบเสมือนมีเข็มทิศ ในการดำเนินงานขององค์กร หลายองค์กร ยังไม่มีแผนธุรกิจ หรือมีแล้วแต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญอย่างจริงจังในการดำเนินงานตามแผน แล้วแผนธุรกิจจำเป็นต้องมีจริงหรือไม่ อย่างไร ถ้าเราไม่มีเข็มทิศนำทางเรามีโอกาสหลงทางหรือไม่
  -เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการความชัดเจนในการดำเนินธุรกิจ
  BUS002   ราคา 1900-
  ธุรกิจแฟรนไชส์เบื้องต้น
  -ช่องทางการขยายธุรกิจ ช่องทางหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยม อย่างมากในปัจจุบัน คือ แฟรนไชส์ ,แฟรนไชส์ คืออะไร และธุรกิจของเราจะเป็นแฟรนไชส์ได้หรือไม่ ความสำเร็จและความล้มเหลวของการทำแฟรนไชส์มีอะไรบ้าง หาคำตอบได้ในคอร์สนี้
  -เหมาะสำหรับองค์กรที่เปิดดำเนินการมานาน มีประวัติศาสตร์ของการทำธุรกิจ และต้องการขยายกิจการ ด้วยระบบแฟรนไชส์
  ท่านที่สนใจ สามารถ ติดต่อเข้าอบรบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม skype หรืออื่นๆ) ในทุกหัวข้อ ติดต่อได้ที่ Hotline 08 400 11 800 

  ขั้นตอนในการเข้ารับการอบรบ

       -ท่านที่สนใจหัวข้อต่างๆในข้างต้น ติดต่อ Softmarts.com เพื่อแจ้งหัวข้อที่ต้องการเข้ารับการอบรบ

       -นัดหมาย วัน เวลา ที่สดวกที่จะเข้ารับการอบรบออนไลน์ (ผ่านโปรแกรม skype หรืออื่นๆ)

       -ท่านผู้เข้ารับการอบรบ ชำระเงินเข้าบัญชี พงศ์พันธ์ เจนกษิดิศ ออมทรัพย์ หมายเลข 52000 64 600 ธ.กรุงไทย สาขา เชียงใหม่
        พร้อมทั้งแจ้งการชำระเงิน ให้กับผู้อบรบรับทราบ

       -จัดอบรบตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายเอาไว้

       -มีบริการพิเศษ ตอบคำถาม หลังจากการอบรบ ผ่านทางอีเมล์ softmarts@gmail.com

        
BACK
SOFTMARTS.COM
M: 08 400 11 800 - E : softmarts@gmail.com - Line : 08 400 11 800 - SKYPE :softmarts
Hot line 1800 888 199

เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา   เช็คเมลล์